Archive | November, 2010

Høyre satser på elevene

Leserinnlegg på trykk i Romerikes Blad 20. november 2010.

Høyre satser på elevene

Etter mange år med rødgrønne hvileskjær er det på tide med et løft for forskning og utdanning. Derfor satser Høyre i sitt alternative statsbudsjett virkelig på forskning og utdanning.

Derfor ønsker Høyre å gjennomføre mange gode tiltak. Kompetente lærere er det viktigste tiltaket for å sikre en god skole. Derfor øker Høyre bevilgningen til etter- og videreutdanning av lærere med 400 millioner kroner sammenlignet med regjeringens budsjett. Det er også viktig for skolen å prioritere det som gir et bedre skoletilbud til elevene, derfor omprioriterer Høyre midlene fra frukt og grønt i skolen til leksehjelp og undervisning. Og prioriterer to nye undervisningstimer på barneskolen.

Stadig flere Høyskoler og Universiteter forteller om manglende bevilgninger, derfor gir Høyre i sitt alternative budsjett 150 millioner kroner i økte bevilgninger i tillegg til 600 millioner kroner til forskning.

Dette er i et budsjett der Høyre finner rom for skattelettelser på 10 milliarder kroner, bruker like mye penger som regjeringen og satser en ekstra milliard på vei. Satsninger på utdanning og forskning gir bærekraftig vekst og varig velferd.

Ta turen til Bærum, Halvorsen

Hadde et innlegg om skole på trykk i Budstikka i dag. Budstikkas debatt-team hadde gjort en god jobb med å kutte ned orginalinnlegget. Her er det fulle og hele.

Ta turen til Bærum, Halvorsen

Det er når det vonde høstværet virkelig setter seg at vi minnes om at det er en knapp måned til eksamens- og tentamensperioden er i gang. Enten det er i videregående eller det er på høyskoler og universiteter.

Studentene har det bra i Norge på tross av at bokostnadene skyter i været, og for få studentboliger bygges. For Norge har kommet godt ut av finanskrisen, og det er ikke som i USA der 15 millioner arbeidsledige eller Storbritannia der én av fem arbeidsføre er utenfor arbeid etter tretten år med Labour styre . Ja – jobbmarkedet er mer trått enn det var i 2007 og vi vet at det er en for stor skjult ledighet, men vi har det tross alt bedre her i verdens rikeste land.

Men vår største lykke er også vårt største problem. Den velkjente hodeputen “Oljefondet” og et høyt kostnadsnivå betyr at vi ikke kan være billigst i Norge på det som er arbeidsintensivt. Vi er nødt til å være best.

Hvis vi vil vinne i konkurransen med elever fra India, Kina eller Finland bør varsellampene allerede blinke rødt. 1 av 5 elever kan ikke lese og skrive skikkelig når de går ut av ungdomsskolen. 3 av 10 voksne leser for dårlig til å fungere skikkelig i arbeids- og samfunnslivet.

Derfor er det med både undring og bekymring jeg ser at våre resultater i konkurransen med andre elever i utlandet nærmest blir dysset ned. For det er ikke bare en utfordring når vi er i det absolutte toppskiktet i pengebruk, men på det jevne i resultater.

Rangering i matematikk, naturfag og lesing er ikke hyggelig lesing nasjonalt. For med fem år med kunnskapspolitikk fra partiet som har programfestet en motstand mot lekser, karakterer og eksamen har resultatene latt vente på seg.

Da Høyre i Bærum valgte å prioritere en ekstra engelsktime over et gratis eple i skolen var det for å satse på at et barn skal bli best mulig rustet for fremtidens utfordringer. Matpakken er foreldrenes ansvar, kunnskapen skolens. Det var et klart signal, men en lite overaskede overstyring da kunnskapsdepartementet fortalte hva Bærums politikere skulle bruke pengene på.

Jeg tror ikke den viktigste prioriteringen politikerne kan gjøre er å bruke mer penger på grunnskolen og den videregående skolen. Det viktigste er å få mest mulig kunnskap ut av hver eneste krone. Da kan man ikke ha en skole der man er redd for å ha elevevaluering av lærere eller offentliggjøring av skolens resultater. Vi trenger kunnskap om skolen, for å ha kunnskap i skolen.

Elevene våre kommer skjevt ut allerede i sine første skoleår fordi kvaliteten på undervisningen er for dårlig, fordi de behandles likt, uansett evner og interesser. Motivasjonen synker når resultatene blir dårlige, og resultatene blir dårlige fordi motivasjonen synker.

Men det er også noen gledelige tegn fra skolen, og spesielt for leserne av denne avisen. For selv om den norske skolen som helhet har mer enn nok utfordringer å jobbe med er Asker- og Bærums-elevene i toppskiktet. Bærums femteklassinger er best, med Asker hakk i hæl, og i åttende trinn drar Asker og Bærum fra konkurrentene hvor Høyre-styrte Oslo er nummer tre.

Det er på tide at kunnskapsdepartementet og Kristin Halvorsen tar turen til Asker og Bærum for å lære hvorfor elevene her gjør det så bra. Hint: det er neppe epler og bananer som er årsaken.

Landsstyre i Unge Høyre – Helse og valgkamp

Da har jeg nettopp kommet hjem fra Landsstyremøte i Unge Høyre der jeg og Trine-Lise har representert Akershus Unge Høyre. Med ett år igjen til valget var september 2011 selvfølgelig et tema, men Landsstyret hadde “Helse” som tema for den politiske debatten.

Hvis du ønsker å se Henrik Asheims redegjørelse fra landsstyret, har det blitt lagt ut på YouTube etter litt tekniske problemer med livestreamingen.

Del 1:

Del 2:

Jeg legger ut litt informasjon om resolusjonene som ble vedtatt i helgen så fort de er ferdige.

Fantastisk fylkestingsprognose i Akershus!

Svein Tore Marthinsen har i dag en stor fylkestingsanalyse over utviklingen som har vært hos velgerne i Akershus siden valget. For meg som femte kandidat og leder i Akershus Unge Høyre er det ingen tvil om at det er veldig lystig lesing. For ikke bare går Høyre ordentlig frem siden sist valg, med fremgang på over 10 %, men Høyres gruppe i fylkestinget ligger an til å bli økt med hele 5 (!) mandater!

Det betyr at Kåre Sagård fra Asker og som er Akershus Unge Høyres tredje kandidat på listen faktisk er inne. Hvis Kåres plass hadde blitt kampplassen hadde det vært et drømmescenario for oss – som vi skal hardt på for at holder seg frem mot valget.

Resultatet av denne målingen vil være fornyet tillit til Akershus Høyres nåværende flertall – samarbeidet mellom Venstre, KrF, FrP og Høyre. Selv om det nok er mange nasjonale strømninger som ligger til grunn for dette – så er det nok sånn at vi vil se resultatene av det gode arbeidet som har blitt ført i Akershus de siste tre årene inn mot valget.

Det er nå det harde arbeidet starter!

Akershus Unge Høyre med stortingstur!

På førstkommende torsdag dra Akershus Unge Høyre igjen på tur til Stortinget for å ta en titt i maktens korridorer og bli skolert i Høyres justispolitikk av André Oktay Dahl. Dette arrangementet har vært åpent for alle medlemmer i organisasjonen.

Hvis du ønsker å få invitasjon til våre arrangementer er det bare å melde seg inn på vår Facebook-side!

Her.